Prawo odbicia i załamania światła – zadanie nr 3

15 lipca 2011

Do prostokątnego zbiornika wlano nieznaną ciecz, aż po sam jego wierzch. Kiedy obserwator patrzy z poziomu górnej powierzchni cieczy, widzi dolną krawędź A (zobacz rysunek). Oblicz współczynnik załamania światła w cieczy wiedząc, że kąt padania promienia świetlnego jest równy α , a kąt załamania γ  = 90o. Załóż, że współczynnik załamania światła w powietrzu wynosi npow  = 1.

prawo odbicia i załamania światła - rysunek schematyczny - zadanie nr 3

Czytaj całość


Prawo odbicia i załamania światła – zadanie nr 2

15 lipca 2011

Wiązka światła rozchodząca się w powietrzu pada na płytkę szklaną pod kątem 30o. Kąt, jaki tworzy z normalną padania wiązka rozchodząca się w szkle, wynosi 20o. Oblicz współczynnik załamania światła w szkle. Załóż, że współczynnik załamania światła w powietrzu jest równy npow  = 1.

rysunek schematyczny - prawo odbicia i załamania światła - zadanie nr 2
Wiązka światła padająca na szklaną płytkę pod kątem 30o – rysunek schematyczny

Czytaj całość