Względność prędkości – zadanie nr 3

09 stycznia 2012

Statek kosmiczny, którego długość spoczynkowa L0  wynosi 500 metrów, porusza się względem pewnego układu odniesienia z prędkością 0,85 c. Wzdłuż statku w kierunku przeciwnym przelatuje meteoroid, którego prędkość również wynosi 0,85 c. Oblicz jak długo zdaniem obserwatora znajdującego się na pokładzie statku kosmicznego meteoroid będzie mijać statek.

Czytaj całość


Względność prędkości – zadanie nr 2

09 stycznia 2012

Układ W’  porusza się względem układu W  z prędkością 0,7 c  w dodatnim kierunku osi x. Prędkość pewnej cząstki elementarnej zmierzona w układzie odniesienia W’  wynosi 0,5 c  i posiada zwrot zgodny z dodatnim kierunkiem osi x’. Ile wynosi prędkość tej cząstki w układzie odniesienia W ? Oblicz ile wynosiłaby prędkość cząstki w układzie W, gdyby w układzie W’  poruszała się ona z prędkością 0,5 c  w ujemnym kierunku osi x’.

Czytaj całośćWzględność prędkości

02 stycznia 2012
względność prędkości - dwa układy odniesienia - rysunek schematyczny

W artykule Transformacja Lorentza zdefiniowaliśmy wzajemne zależności zachodzące pomiędzy współrzędnymi czasoprzestrzennymi dla dwóch układów odniesienia, z których jeden poruszał się względem drugiego ze stałą prędkością V. Obecnie skorzystamy z tych zależności, aby dowiedzieć się jakie prędkości zmierzą dwaj obserwatorzy badający ruch tego samego obiektu względem dwóch różnych inercjalnych układów odniesienia.

Czytaj całość