Ruch jednostajnie przyspieszony

13 stycznia 2011

Gdy prędkość ciała ulega zmianie w czasie mówimy, że ciało to doznaje przyspieszenia. Gdybyśmy chcieli dowiedzieć się ile wynosi średnia wartość przyspieszenia asr  ciała poruszającego się wzdłuż pewnej osi (np. osi x ), skorzystalibyśmy wówczas z poniższego wzoru:

$$a_{sr} = \frac{\Delta \hspace{.03cm} V}{\Delta \hspace{.03cm} t} = \frac{V \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} V_0}{t \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} t_0}$$

gdzie:
V  – prędkość ciała w chwili t,
V0  – prędkość ciała w chwili t0.

Czytaj całość