Zamiana jednostek miar i wag – zestaw 2

Zamiana jednostek miar i wag
Brak komentarzy
Drukuj

Dokonaj zamiany jednostek:

a) 1 A = … mA,

b) 3 μA = … A,

c) 200 mA = … A,

d) 300 A = … μA,

e) 7540 μA = … mA,

f) 15 mA = … nA.

rozwiązanie

Przykład a)

1 A = … mA

Zapisujemy równanie:

$$1 \hspace{.05cm} \textrm{A} = x \cdot 10^{-3} \hspace{.05cm} \textrm{A}$$

Przekształcamy:

$$x = \frac{1 \hspace{.05cm} \textrm{A}}{10^{-3} \hspace{.05cm} \textrm{A}} = 10^3 = 1000$$

Odpowiedź:

$$1 \hspace{.05cm} \textrm{A} = 1000 \hspace{.05cm} \textrm{mA}$$

Przykład b)

3 μA = … A

Zapisujemy równanie:

$$3 \cdot 10^{-6} \hspace{.05cm} \textrm{A} = x \cdot 1 \hspace{.05cm} \textrm{A}$$

Przekształcamy:

$$x = \frac{3 \cdot 10^{-6} \hspace{.05cm} \textrm{A}}{1 \hspace{.05cm} \textrm{A}} = 3 \cdot 10^{-6}$$

Odpowiedź:

$$3 \hspace{.05cm} \mu\textrm{A} = 3 \cdot 10^{-6} \hspace{.05cm} \textrm{A}$$

Przykład c)

200 mA = … A

Zapisujemy równanie:

$$200 \cdot 10^{-3} \hspace{.05cm} \textrm{A} = x \cdot 1 \hspace{.05cm} \textrm{A}$$

Przekształcamy:

$$x = \frac{200 \cdot 10^{-3} \hspace{.05cm} \textrm{A}}{1 \hspace{.05cm} \textrm{A}} = 200 \cdot 10^{-3} = 2 \cdot 10^2 \cdot 10^{-3} = 0,\hspace{-.1cm}2$$

Odpowiedź:

$$200 \hspace{.05cm} \textrm{mA} = 0,\hspace{-.1cm}2 \hspace{.05cm} \textrm{A}$$

Przykład d)

300 A = … μA

Zapisujemy równanie:

$$300 \hspace{.05cm} \textrm{A} = x \cdot 10^{-6} \hspace{.05cm} \textrm{A}$$

Przekształcamy:

$$x = \frac{300 \hspace{.05cm} \textrm{A}}{10^{-6} \hspace{.05cm} \textrm{A}} = \frac{3 \cdot 10^2 \hspace{.05cm} \textrm{A}}{10^{-6} \hspace{.05cm} \textrm{A}} = 3 \cdot 10^8$$

Odpowiedź:

$$300 \hspace{.05cm} \textrm{A} = 3 \cdot 10^8 \hspace{.05cm} \textrm{A}$$

Przykład e)

7540 μA = … mA

Zapisujemy równanie:

$$7540 \cdot 10^{-6} \hspace{.05cm} \textrm{A} = x \cdot 10^{-3} \hspace{.05cm} \textrm{A}$$

Przekształcamy:

$$x = \frac{7540 \cdot 10^{-6} \hspace{.05cm} \textrm{A}}{10^{-3} \hspace{.05cm} \textrm{A}} = 7540 \cdot 10^{-3} = 7,\hspace{-.1cm}54$$

Odpowiedź:

$$7540 \hspace{.05cm} \mu\textrm{A} = 7,\hspace{-.1cm}54 \hspace{.05cm} \textrm{mA}$$

Przykład f)

15 mA = … nA

Zapisujemy równanie:

$$15 \cdot 10^{-3} \hspace{.05cm} \textrm{A} = x \cdot 10^{-9} \hspace{.05cm} \textrm{A}$$

Przekształcamy:

$$x = \frac{15 \cdot 10^{-3} \hspace{.05cm} \textrm{A}}{10^{-9} \hspace{.05cm} \textrm{A}} = 15 \cdot 10^6$$

Odpowiedź:

$$15 \hspace{.05cm} \textrm{mA} = 15 \cdot 10^6 \hspace{.05cm} \textrm{nA}$$

Dodaj komentarz