Test: Ruch jednostajny po okręgu – poziom łatwy

Testy z fizyki
Brak komentarzy
0%

Ruch jednostajny po okręgu to ruch, w którym:

Dobrze! Źle!

Wektor przyspieszenia ciała poruszającego się ruchem jednostajnym po okręgu jest zawsze

Dobrze! Źle!

Przyspieszenie ciała poruszającego się ruchem jednostajnym po okręgu nazywamy

Dobrze! Źle!

Jak zmieni się przyspieszenie dośrodkowe ciała poruszającego się ruchem jednostajnym po okręgu, jeżeli prędkość ciała nie ulegnie zmianie a promień okręgu zwiększy się czterokrotnie?

Dobrze! Źle!

Przyspieszenie dośrodkowe ciała opisuje poniższe wyrażenie:

$$a = \frac{V^2}{r}$$

gdzie V  to prędkość ciała, a r  - promień okregu, po którym ciało to się porusza.

Gdy promień okręgu zwiększymy czterokrotnie, to w związku z powyższym wzorem, przyspieszenie ciała zmaleje czterokrotnie.

Jak zmieni się przyspieszenie dośrodkowe ciała poruszającego się ruchem jednostajnym po okręgu, jeżeli prędkość ciała wzrośnie trzykrotnie a promień okręgu pozostanie bez zmian?

Dobrze! Źle!

Ciało porusza się ruchem jednostajnym po okręgu o promieniu r  = 10 m z prędkością V  = 36 km/h. Przyspieszenie dośrodkowe ciała wynosi:

Dobrze! Źle!

Ciało porusza się ruchem jednostajnym po okręgu o promieniu r  = 4 m. Droga przebyta przez ciało podczas każdego pełnego obiegu toru wynosi około:

Dobrze! Źle!

Droga s  jaką przebywa ciało podczas jednego pełnego obiegu okręgu odpowiada obwodowi okręgu równemu  $2 \hspace{.05cm} \pi \hspace{.05cm} r$.  Po wstawieniu w miejsce r  wartości podanej w treści zadania oraz wykonaniu obliczeń dostaniemy s  ≈ 25 m.

Ile wynosi okres ruchu ciała poruszającego się ruchem jednostajnym po okręgu o promieniu r  = 5 m z prędkością V  = 10 m/s?

Dobrze! Źle!

Okres ruchu ciała poruszającego się ruchem jednostajnym po okręgu wynosi (zobacz ruch jednostajny po okręgu):

$$T = \frac{2 \hspace{.05cm} \pi \hspace{.05cm} r}{V}$$

Po podstawieniu do powyższego wzoru wartości liczbowych i wykonaniu obliczeń otrzymamy wartość T  = π s.

Kierunek i zwrot wektora siły dośrodkowej jest:

Dobrze! Źle!

Gratuluję ukończenia testu!

Dobrze! Źle!

Ilość pytań: 9
Twoja ocena: Niedostateczny
Ilość pytań: 9
Twoja ocena: Dopuszczający
Ilość pytań: 9
Twoja ocena: Dostateczny
Ilość pytań: 9
Twoja ocena: Dobry
Ilość pytań: 9
Twoja ocena: Bardzo dobry
Ilość pytań: 9
Twoja ocena: Celujący

Dodaj komentarz