Test: Pierwsza zasada dynamiki Newtona

Testy z fizyki
Brak komentarzy
0%

Jak brzmi treść pierwszej zasady dynamiki Newtona?

Dobrze! Źle!

Zobacz Zasady dynamiki Newtona.

Pierwsza zasada dynamiki Newtona jet również nazywana:

Dobrze! Źle!

Bezwładnością (inercją) nazywamy:

Dobrze! Źle!

Miarą bezwładności ciała jest:

Dobrze! Źle!

Jeżeli na spoczywające ciało działają dwie równoważące się siły, ciało to:

Dobrze! Źle!

Zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki Newtona spoczywające ciało, na które oddziałują równoważące się siły kontynuuje stan ruchu, w którym znajdowało się przed działaniem sił, a więc ciało nadal będzie pozostawać w spoczynku.

Do ciała poruszającego się ruchem jednostajnym prostoliniowym przyłożono dwie siły o jednakowej wartości. Jaki warunek musi być spełniony, aby ciało to nadal poruszało się ruchem jednostajnym prostoliniowym?

Dobrze! Źle!

Zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki Newtona siły muszą się równoważyć, a więc siły działające na ciało muszą mieć przeciwny zwrot.

Gratuluję ukończenia testu!

Dobrze! Źle!

Ilość pytań: 6
Twoja ocena: Niedostateczny
Ilość pytań: 6
Twoja ocena: Dopuszczający
Ilość pytań: 6
Twoja ocena: Dostateczny
Ilość pytań: 6
Twoja ocena: Dobry
Ilość pytań: 6
Twoja ocena: Bardzo dobry
Ilość pytań: 6
Twoja ocena: Celujący

Dodaj komentarz