Test: Elektrostatyka – poziom łatwy

Testy z fizyki
7 komentarzy
0%

Prawo opisujące siłę oddziaływania elektrostatycznego pomiędzy naładowanymi ciałami nosi nazwę

Dobrze! Źle!

Siłę oddziaływania elektrostatycznego pomiędzy dwoma ładunkami elektrycznymi poprawnie opisuje wzór:

Dobrze! Źle!

Zobacz prawo Coulomba.

Siła wzajemnego przyciągania dwóch cząstek o ładunkach q1 = 0,4 C i q2 = 0,9 C oddalonych od siebie o 60 cm wynosi:

Dobrze! Źle!

Przy obliczaniu siły wzajemnego przyciągania dla tych dwóch cząstek należy pamiętać o podstawieniu do wzoru na siłę wartości stałej k  równej 9 ⋅ 109 N ⋅ m2/C2 (zobacz: prawo Coulomba).

Siła oddziaływania elektrostatycznego pomiędzy dwoma naładowanymi cząstkami jest równa F. Jak zmieni się wartość tej siły jeżeli ładunek jednej z cząstek zmaleje dziewięciokrotnie, a odległość pomiędzy ich środkami zmaleje trzykrotnie?

Dobrze! Źle!

Siła oddziaływania elektrostatycznego pomiędzy dwoma ciałami jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich ładunków oraz odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości pomiędzy ich środkami. Jeżeli ładunek jednej cząstki zmaleje dziewięciokrotnie, a odległość pomiędzy nimi zmaleje trzykrotnie dostaniemy wówczas, że:

$$\frac{\frac{1}{9} \hspace{.05cm} q_1 \hspace{.05cm} q_2}{(\frac{1}{3} \hspace{.05cm} r)^2} = \frac{\frac{1}{9} \hspace{.05cm}q _1 \hspace{.05cm} q_2}{\frac{1}{9} \hspace{.05cm} r^2} = \frac{q_1 \hspace{.05cm} q_2}{r^2}$$

Oznacza to, że wartość siły F  nie ulegnie zmianie.

Na podstawie poniższego rysunku możemy stwierdzić, że:

dwa ładunki elektryczne - rysunek schematyczny - test elektrostatyka - poziom łatwy
Dobrze! Źle!

Zgodnie z teorią ładunki elektryczne o tym samym znaku odpychają się, z kolei ładunki o znaku przeciwnym - przyciągają. Kierunek siły działającej na każdą z cząstek wskazuje strzałka. Zwróć uwagę, że obydwie strzałki zwrócone są na zewnątrz cząstek, dlatego też oddziaływanie pomiędzy cząstkami musi mieć charakter odpychający. Ponieważ tylko cząstki o tym samym znaku mogą się odpychać, w związku z czym cząstki te mogą być naładowane albo dodatnio, albo ujemnie.

Dwa różnoimienne ładunki znajdują się w pewnej odległości od siebie. Wartość siły jaką ładunek dodatni działa na ładunek ujemny jest:

Dobrze! Źle!

Oddziaływanie elektrostatyczne jest oddziaływaniem wzajemnym, co oznacza, że siła, z jaką oddziaływują na siebie wzajemnie dwa ciała, przyjmuje, dla każdego z ciał, taką samą wartość.

Proton i elektron to cząstki posiadające ładunek o tej samej wartości (1,6021 ∙ 10-19C) i

Dobrze! Źle!

Jądro atomowe, kluczowy składnik każdego atomu, jest

Dobrze! Źle!

W skład jądra atomowego wchodzą protony oraz neutrony. Protony to cząstki naładowane dodatnio, z kolei neutrony to cząstki obojętne elektrycznie (nie posiadające ładunku elektrycznego). Wielkość ładunku elektrycznego jądra zależy więc tylko od ilości protonów, a ponieważ te są naładowane dodatnio, w związku z czym jądro musi być także dodatnio naładowane.

Cząstkami przenoszonymi pomiędzy ciałami w procesie elektryzowania są

Dobrze! Źle!

Elektrony to cząstki, które w przeciwieństwie do protonów oraz neutronów, mogą swobodnie poruszać się w dowolnym ciele stałym, zatem to właśnie one są przenoszone pomiędzy ciałami podczas procesu elektryzowania.

Na dwóch (początkowo obojętnych) jednakowych kulach zgromadzono identyczny ładunek o przeciwnym znaku: na pierwszej kuli - ładunek ujemny, na drugiej - ładunek dodatni. Oznacza to, że

Dobrze! Źle!

Różnica mas obydwu kul spowodowana jest różną ilością elektronów zgromadzonych na każdej z nich. Kula naładowana ujemnie posiada większą ilość elektronów, niż kula naładowana dodatnio i dlatego też pierwsza kula jest nieznacznie cięższa od kuli drugiej.

Gratuluję ukończenia testu!

Dobrze! Źle!

Ilość pytań: 10
Twoja ocena: Niedostateczny
Ilość pytań: 10
Twoja ocena: Dopuszczający
Ilość pytań: 10
Twoja ocena: Dostateczny
Ilość pytań: 10
Twoja ocena: Dobry
Ilość pytań: 10
Twoja ocena: Bardzo dobry
Ilość pytań: 10
Twoja ocena: Celujący

Dodaj komentarz

7 komentarzy

 • andrzej

  Dodano dnia 8 października 2020 o godz. 16:09

  dziękuje za sprawdzenie mnie polecam

 • Grzymo

  Dodano dnia 9 maja 2018 o godz. 18:17

  Bardzo na serio przydatny ale właśnie przydddało by się więcej pytań

 • Remigiusz

  Dodano dnia 15 lutego 2018 o godz. 22:17

  Super! Dzięki wielkie! Test jest mega-przydatny. Szkoda tylko, że jest tak mało pytań…

 • Klaudia

  Dodano dnia 28 listopada 2016 o godz. 13:48

  Bardzo przydatny!!!!

 • Kornelixxx

  Dodano dnia 26 września 2016 o godz. 20:01

  Bardzo fajny test pozdrawiam gimbazę ;D

 • Ludzik

  Dodano dnia 8 lutego 2014 o godz. 12:42

  Bardzo przydatne, można sb utrwalić, bądź dowiedzieć się różnych informacji z działu elektrostatyki 😛

 • ALex

  Dodano dnia 7 października 2013 o godz. 17:01

  Bardzo ciekawy blog. Przydatne informacje. 🙂