Fale mechaniczne – opis. Amplituda, faza, liczba falowa, okres, częstotliwość, częstość kołowa i prędkość fali

13 lutego 2020
mechaniczna fala poprzeczna wytworzona w linie - rysunek schematyczny - fale mechaniczne - opis

W tym artykule zajmiemy się opisem wielkości fizycznych charakteryzujących fale mechaniczne. Za przykład posłuży nam fala poprzeczna wytworzona w linie, czyli fala, w której drgania ośrodka (w tym przypadku drgania elementów liny) zachodzą w kierunku prostopadłym do kierunku rozchodzenia się fali. Wzory, które znajdziesz w dalszej części tego artykułu będzie można zastosować nie tylko do opisu mechanicznych fal poprzecznych, ale także do opisu mechanicznych fal podłużnych (np. fal dźwiękowych). A zatem do dzieła!

Czytaj całość


Ruch harmoniczny – opis

01 czerwca 2012
porównanie dwóch ruchów harmonicznych różniących się wartościami amplitudy, okresu oraz początkowej fazy drgań - ruch harmoniczny - opis

Ruch harmoniczny to ruch okresowy, czyli ruch powtarzający się w regularnych odstępach czasu, w którym przemieszczenie x  ciała zmienia się w funkcji czasu t  w sposób sinusoidalny lub cosinusoidalny. Zależność przemieszczenia x (t )  ciała w ruchu harmonicznym opisuje poniższy wzór:

$$x (t) = A \hspace{.1cm} \textrm{cos} \left( \omega \hspace{.05cm} t + \varphi \right)$$

gdzie:
A  – amplituda drgań ciała,
ω  – częstość kołowa (kątowa) drgań,
φ  – początkowa faza drgań.

Wyrażenie $\left( \omega \hspace{.05cm} t + \varphi \right)$ nazywane jest fazą ruchu.

Czytaj całość