Fale elektromagnetyczne. Widmo fal elektromagnetycznych

02 marca 2020
widmo fal elektromagnetycznych - rysunek schematyczny - fale elektromagnetyczne

Światło słoneczne, światło żarówki, fale radiowe, promieniowanie rentgenowskie – to tylko niektóre przykłady tego samego rodzaju fal – fal elektromagnetycznych (zobacz: Fala – definicja. Rodzaje fal). Dla nas szczególnie istotne jest światło emitowane przez Słońce, ponieważ bez niego życie na Ziemi po prostu nie mogłoby istnieć. W tym artykule podamy definicję fali elektromagnetycznej (w skrócie: fali EM), omówimy widmo fal EM oraz wymienimy niektóre źródła tych fal.

Czytaj całość


Maser pracujący w temperaturze pokojowej

16 sierpnia 2012
rdzeń masera skonstruowanego przez grupę angielskich naukowców

Brytyjscy naukowcy, jako pierwsi na świecie, skonstruowali maser na ciele stałym działający w temperaturze pokojowej. Zdaniem badaczy urządzenie to może mieć w przyszłości wiele zastosowań, począwszy od wykrywania materiałów wybuchowych, a kończąc na detekcji stanów energetycznych atomów.

Czytaj całość


Nowy rodzaj materiału bazujący na grafenie

28 kwietnia 2012
zdjęcie SEM materiału składającego się z dysków wykonanych z warstw grafenu i izolatora

Amerykańscy naukowcy opracowali nowy rodzaj materiału, który jednocześnie silnie absorbuje promieniowanie mikrofalowe i terahercowe oraz przepuszcza promieniowanie z zakresu widzialnego. Osłony wykonane z takiego materiału mogłyby zostać użyte do tłumienia zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych w urządzeniach elektronicznych, szczególnie wrażliwych na tego rodzaju czynniki. Materiał ten mógłby również posłużyć do budowy terahercowych filtrów i polaryzatorów, które mogłoby z kolei okazać się przydatne w obszarze obrazowania z użyciem promieniowania terahercowego.

Czytaj całość



Kwantowe obliczenia przy użyciu mikrofal

10 sierpnia 2011
złota pułapka jonowa na podłożu z tlenku glinu

Dwie niezależne grupy fizyków dokonały przełomowego odkrycia w sterowaniu komputerem kwantowym opartym na pułapkach jonowych. Kontrolowanie qubitów (bitów kwantowych) odbywało się z użyciem źródeł promieniowania mikrofalowego. Odkrycie to może doprowadzić do praktycznej realizacji komputerów kwantowych składających się z dużej liczby qubitów zintegrowanych na pojedynczym chipie.

Czytaj całość