Magnetyczne złącze Josephsona

19 kwietnia 2012
pętla nadprzewodzącego materiału użytego do zademonstrowania zjawiska koherentnego kwantowego poślizgu fazy - magnetyczne złącze Josephsona

Międzynarodowy zespół fizyków po raz pierwszy na świecie zaobserwował zjawisko koherentnego kwantowego poślizgu fazy (ang. coherent quantum phase slip) – zjawiska podobnego do znanego od dziesięcioleci efektu Josephsona. Jego odkrycie może mieć fundamentalne znaczenie dla lepszego zrozumienia makroskopowych układów kwantowych i być może przyczynić się do powstania komputera kwantowego.

Czytaj całośćPierwszy na świecie symulator kwantowy

07 września 2011
sześciokubitowy symulator kwantowy

Naukowcy z Austrii zbudowali pierwszy na świecie cyfrowy „symulator kwantowy”. Urządzenie opracowane przez grupę badawczą Bena Lanyon’a z University of Innsbruck składa się z kilku uwięzionych jonów wapnia, którymi można następnie manipulować za pomocą impulsów laserowych. Zespół wykorzystał stworzone urządzenie do zasymulowania ewolucji czasowej kilku wielocząsteczkowych układów.

Czytaj całość


Kwantowe obliczenia przy użyciu mikrofal

10 sierpnia 2011
złota pułapka jonowa na podłożu z tlenku glinu

Dwie niezależne grupy fizyków dokonały przełomowego odkrycia w sterowaniu komputerem kwantowym opartym na pułapkach jonowych. Kontrolowanie qubitów (bitów kwantowych) odbywało się z użyciem źródeł promieniowania mikrofalowego. Odkrycie to może doprowadzić do praktycznej realizacji komputerów kwantowych składających się z dużej liczby qubitów zintegrowanych na pojedynczym chipie.

Czytaj całość


Przechwycenie klucza kwantowego jest łatwe

02 sierpnia 2011
schemat przedstawiający sposób przechwycenia klucza kwantowego

Niemieccy naukowcy odkryli prosty i efektywny sposób kopiowania klucza kwantowego. Metoda ta polega na wysyłaniu serii dobrze skorelowanych impulsów światła „oślepiających” detektor odbiorcy, a następnie publicznym podsłuchiwaniu niezaszyfrowanych wiadomości wysyłanych pomiędzy nadawcą i odbiorcą.

Czytaj całość