Fale elektromagnetyczne. Widmo fal elektromagnetycznych

02 marca 2020
widmo fal elektromagnetycznych - rysunek schematyczny - fale elektromagnetyczne

Światło słoneczne, światło żarówki, fale radiowe, promieniowanie rentgenowskie – to tylko niektóre przykłady tego samego rodzaju fal – fal elektromagnetycznych (zobacz: Fala – definicja. Rodzaje fal). Dla nas szczególnie istotne jest światło emitowane przez Słońce, ponieważ bez niego życie na Ziemi po prostu nie mogłoby istnieć. W tym artykule podamy definicję fali elektromagnetycznej (w skrócie: fali EM), omówimy widmo fal EM oraz wymienimy niektóre źródła tych fal.

Czytaj całośćNowe zastosowanie promieniowania rentgenowskiego

01 września 2011
schemat nadprzewodzącego obwodu elektrycznego

Promieniowanie rentgenowskie może być z powodzeniem stosowane do kontrolowania położenia atomów domieszek w materiale i tym samym wytwarzania układów bazujących na nadprzewodnikach. Taka perspektywa wyłania się z badań przeprowadzonych przez włoskich i angielskich fizyków, którzy zademonstrowali sposób w jaki promieniowanie X o odpowiednio dużej intensywności może być wykorzystane do przekształcania niewielkich obszarów materiału zawierających atomy tlenku miedzi w materiał nadprzewodzący. Dalszy rozwój tej techniki powinien umożliwić wytwarzanie nadprzewodzących układów kwantowej interferencji (SQUID), które mogłyby znaleźć zastosowanie m.in. w komputerach kwantowych.

Czytaj całość