Dineutron – klucz do zrozumienia procesów zachodzących w gwiazdach neutronowych?

15 marca 2012

Fizycy z USA jako pierwsi na świecie zarejestrowali emisję dineutronu – cząstkę o masie dwukrotnie większej od masy neutronu, rozpadającą się na dwa neutrony. Dokładne zbadanie tego zjawiska pozwoli rozszerzyć naszą wiedzę na temat oddziaływań silnych, odpowiedzialnych za trwałość oraz stabilność jąder atomowych oraz zrozumieć procesy zachodzące w gwiazdach neutronowych.

Czytaj całość


Ładunek elektryczny

01 grudnia 2010

Pewnie nie raz słyszałeś(-aś), że jakieś ciało jest naładowane elektrycznie. Z całą pewnością widziałeś(-aś) również błyskawice ‘schodzące’ z chmur na ziemię. A może przechodząc po suchym dywanie i dotknięciu metalowej klamki poczułeś(-aś) tzw. “kopnięcie” i zobaczyłeś(-aś) iskrę? Każde z wyżej wymienionych zjawisk związane jest bezpośrednio z ładunkiem elektrycznym zmagazynowanym w przedmiotach codziennego użytku oraz w otaczającym nas świecie.

Czytaj całość