Nagroda Nobla z fizyki 2016

04 października 2016
nagroda Nobla - miniatura

Tegorocznymi laureatami nagrody Nobla z dziedziny fizyki zostali trzej brytyjscy naukowcy: David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane oraz J. Michael Kosterlitz za teoretyczne odkrycie topologicznych przejść fazowych oraz topologicznych stanów materii.

Czytaj całość


Ułamkowy kwantowy efekt Halla w grafenie

13 września 2012
mikroskop oparty na jednoelektronowym tranzystorze SET służący do badania ułamkowego kwantowego efektu Halla w grafenie

Fizycy z USA oraz Niemiec odkryli kolejną zaskakującą właściwość grafenu – ułamkowy kwantowy efekt Halla. Zjawisko to znacznie różni się od tego, które obserwuje się w tradycyjnych materiałach. Odkrycie to może okazać się bardzo pomocne w badaniu korelacji pomiędzy cząstkami relatywistycznymi a nawet może przyczynić się do rozwoju komputerów kwantowych.

Czytaj całość


Magnetyczne złącze Josephsona

19 kwietnia 2012
pętla nadprzewodzącego materiału użytego do zademonstrowania zjawiska koherentnego kwantowego poślizgu fazy - magnetyczne złącze Josephsona

Międzynarodowy zespół fizyków po raz pierwszy na świecie zaobserwował zjawisko koherentnego kwantowego poślizgu fazy (ang. coherent quantum phase slip) – zjawiska podobnego do znanego od dziesięcioleci efektu Josephsona. Jego odkrycie może mieć fundamentalne znaczenie dla lepszego zrozumienia makroskopowych układów kwantowych i być może przyczynić się do powstania komputera kwantowego.

Czytaj całość


Orbitony – wyjaśnienie pochodzenia nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego coraz bliżej?

18 kwietnia 2012

Fizycy zajmujący się materią skondensowaną mają kolejny powód do radości – odkryto orbiton – kwazicząstkę, której istnienie przewidziano ponad dziesięć lat temu. Orbiton to kolektywne (zbiorowe) wzbudzenie elektronów w jednowymiarowym ośrodku, zachowujące się jak pojedynczy elektron, lecz przenoszące informację tylko i wyłącznie o jego orbitalnym momencie pędu. Odkrycie orbitonu może przyczynić się do wyjaśnienia pochodzenia nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego.

Czytaj całośćNowe zastosowanie promieniowania rentgenowskiego

01 września 2011
schemat nadprzewodzącego obwodu elektrycznego

Promieniowanie rentgenowskie może być z powodzeniem stosowane do kontrolowania położenia atomów domieszek w materiale i tym samym wytwarzania układów bazujących na nadprzewodnikach. Taka perspektywa wyłania się z badań przeprowadzonych przez włoskich i angielskich fizyków, którzy zademonstrowali sposób w jaki promieniowanie X o odpowiednio dużej intensywności może być wykorzystane do przekształcania niewielkich obszarów materiału zawierających atomy tlenku miedzi w materiał nadprzewodzący. Dalszy rozwój tej techniki powinien umożliwić wytwarzanie nadprzewodzących układów kwantowej interferencji (SQUID), które mogłyby znaleźć zastosowanie m.in. w komputerach kwantowych.

Czytaj całość