Grafenowy tranzystor polowy o niezwykłych właściwościach

10 grudnia 2012

Naukowcy z University of Texas w Austin (USA) ogłosili, że skonstruowali elastyczny grafenowy tranzystor polowy o rekordowej gęstości prądu oraz największej, jak dotychczas, konwersji mocy. Według badaczy tranzystor ten charakteryzuje się także prawie symetrycznym transportem elektronów i dziur, największą, jak do tej pory, wytrzymałością mechaniczną oraz zdolnością do pracy będąc zanurzonym w cieczy, nie ujawniając przy tym żadnych negatywnych skutków.

Czytaj całość


Ułamkowy kwantowy efekt Halla w grafenie

13 września 2012
mikroskop oparty na jednoelektronowym tranzystorze SET służący do badania ułamkowego kwantowego efektu Halla w grafenie

Fizycy z USA oraz Niemiec odkryli kolejną zaskakującą właściwość grafenu – ułamkowy kwantowy efekt Halla. Zjawisko to znacznie różni się od tego, które obserwuje się w tradycyjnych materiałach. Odkrycie to może okazać się bardzo pomocne w badaniu korelacji pomiędzy cząstkami relatywistycznymi a nawet może przyczynić się do rozwoju komputerów kwantowych.

Czytaj całość


Superwydajne ogniwo słoneczne bazujące na koloidalnych kropkach kwantowych

20 sierpnia 2012
schemat ogniwa zawierającego warstwę koloidalnych kropek kwantowych

Naukowcy z University of Toronto w Kanadzie oraz z KAUST w Arabii Saudyjskiej stworzyli superwydajne ogniwo słoneczne bazujące na koloidalnych kropkach kwantowych, którego wydajność kształtuje się na poziomie wynoszącym około 7%. Wartość ta jest prawie o 40% większa w porównaniu z dotychczas skonstruowanymi urządzeniami opartymi na koloidalnych kropkach kwantowych.

Czytaj całość


Grafenowe bramki logiczne

06 sierpnia 2012
schematyczne przedstawienie zespołu bramek logicznych wytworzonych na dużym arkuszu grafenu

Włoscy oraz amerykańscy naukowcy jako pierwsi na świecie skonstruowali bramki logiczne oparte na grafenie, działające w temperaturze pokojowej. Zdaniem badaczy ich praca stanowi ważny krok w kierunku rozwoju grafenowych urządzeń logicznych.

Czytaj całość


Próby zobrazowania defektów strukturalnych w grafenie zakończone sukcesem

19 lipca 2012
dyslokacje krawędziowe w grafenie - rysunek schematyczny

Naukowcom z Wielkiej Brytanii oraz Japonii jako pierwszym na świecie udało się śledzić ruch dyslokacji (jeden z defektów struktury ciała stałego) w grafenie. Praca ta może przyczynić się do lepszego zrozumienia zjawiska plastyczności w dwuwymiarowych strukturach oraz odpowiedzieć na pytanie: jak ruch dyslokacji wpływa na właściwości mechaniczne grafenu i innych ważnych technologicznie materiałów?

Czytaj całość


Strojone napięciowo plazmony powierzchniowe

22 czerwca 2012
plazmony rozchodzące się po powierzchni grafenu

Po raz pierwszy na świecie dwóm niezależnym grupom fizyków udało się wytworzyć oraz kontrolować zbiorowe oscylacje elektronów przewodnictwa, określanych mianem plazmonów, na powierzchni grafenu. Zdaniem naukowców opracowana przez nich (i użyta w tym eksperymencie) metoda badawcza nazwana „plazmonową interferometrią”, może być z powodzeniem stosowana do badania szerokiej gamy materiałów m.in. nadprzewodników oraz izolatorów topologicznych.

Czytaj całość