Ruch jednostajny prostoliniowy

08 listopada 2022
0%

Prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym możemy obliczyć ze wzoru:

Dobrze! Źle!

Z jaką średnią prędkością poruszał się rowerzysta, jeżeli odcinek o długości 10 km przebył w ciągu 0,5 godziny, a odcinek 26 kilometrowy pokonał w czasie 1 godziny? Zakładamy, że prędkość rowerzysty na obydwu odcinkach nie ulegała zmianie.

Dobrze! Źle!

Korzystamy ze wzoru na prędkość średnią w ruchu jednostajnym prostoliniowym. Podstawiamy do wzoru:

$$V_{sr} = \frac{s_1 + s_2}{t_1 + t_2} = \frac{10 \rm{km} + 26 \rm{km}}{0,\hspace{-.1cm}5 \rm{h} + 1 \rm{h}} = \frac{36 \rm{km}}{1,\hspace{-.1cm}5 \rm{h}} = 24 \tfrac{\rm{km}}{\rm{h}}$$

Ruch jednostajny prostoliniowy to ruch podczas trwania którego ciało porusza się ze:

Dobrze! Źle!

Zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnym prostoliniowym prawidłowo przedstawia rysunek:

zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnym prostoliniowym - wykres - test ruch jednostajny prostoliniowy
Dobrze! Źle!

Droga w ruchu jednostajnym prostoliniowym zmienia się w sposób liniowy, dlatego prawidłowo zależność tą przedstawia rysunek a).

Zależność prędkości od czasu w ruchu jednostajnym prostoliniowym prawidłowo przedstawia rysunek nr:

zależność prędkości od czasu w ruchu jednostajnym prostoliniowym - wykres - test ruch jednostajny prostoliniowy
Dobrze! Źle!

Prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym nie ulega zmianie w czasie, dlatego prawidłowo zależność tą przedstawia rysunek c).

Samochód porusza się ze stałą prędkością równą 20 m/s. Droga, jaką pokona w czasie 2 godzin wyniesie:

Dobrze! Źle!

Prędkość samochodu jest stała, co oznacza że samochód porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Aby obliczyć drogę przebytą przez samochód skorzystamy więc ze wzoru:

$$V = \frac{s}{t}$$

Przed podstawieniem wartości liczbowych do wzoru musimy jeszcze wyrazić prędkość w jednostce km/h:

$$20 \rm{\tfrac{m}{s}} = 72 \rm{\tfrac{km}{h}}$$

Po obliczeniach otrzymamy:

$$s = 72 \rm{\tfrac{km}{h}} \cdot 2 \rm{h} = 144 \rm{km}$$

Gratuluję ukończenia testu!

Dobrze! Źle!

Ilość pytań: 6.
Twoja ocena: Niedostateczny
Ilość pytań: 6.
Twoja ocena: Dopuszczający
Ilość pytań: 6.
Twoja ocena: Dostateczny
Ilość pytań: 6.
Twoja ocena: Dobry
Ilość pytań: 6.
Twoja ocena: Bardzo dobry
Ilość pytań: 6.
Twoja ocena: Celujący

Oceń artykuł:

NieprzydatnySłabyPrzeciętnyPrzydatnyBardzo przydatny (Brak ocen)
Loading...

Dodaj komentarz

Pole wymagane
Pole wymagane (e-mail nie będzie widoczny)
Pole wymagane