Względność czasu – zadanie nr 1

17 grudnia 2011
pomiar odstępu czasu pomiędzy powstaniem a rozpadem spoczywającego mionu wykonywany przez dwóch różnych obserwatorów - rysunek schematyczny - względność czasu - zadanie nr 1

Jednym z testów dylatacji czasu wynikającego ze szczególnej teorii względności Einsteina są pomiary czasów życia cząstek przyspieszanych w akceleratorach do prędkości bliskich prędkości światła. Wiedząc, że czas życia spoczywającego mionu (jedna z cząstek elementarnych) wynosi 2,2 μs, oblicz o ile razy czas życia mionu ulegnie wydłużeniu jeżeli będzie on poruszał się z prędkością 0,995 c względem układu odniesienia związanym z nieruchomym obserwatorem.

Czytaj całość


Względność czasu

16 grudnia 2011
dwóch obserwatorów dokonujących pomiaru odstępu czasu między impulsami światła - rysunek schematyczny - względność czasu

Zgodnie ze szczególną teorią względności Einsteina przestrzeń i czas są ze sobą wzajemnie powiązane, co oznacza, że odstęp czasu pomiędzy zdarzeniami jest uzależniony od odległości dzielącej je w przestrzeni (i na odwrót). Zależność ta, pomiędzy czasem a przestrzenią, jest różna dla obserwatorów poruszających się względem siebie, co wykażemy w niniejszym artykule.

Czytaj całość