Względność czasu – zadanie nr 4

20 grudnia 2011

Statek kosmiczny, którym podróżujesz porusza się z prędkością V  = 0,95 c  względem Ziemi. Po upływie 15-tu lat (według twojego czasu) od chwili, w której minąłeś Ziemię osiągasz odległą gwiazdę i lecisz z powrotem w kierunku naszej planety. Zakładając, że podróż powrotna zajęła ci następne 15 lat, oblicz jak długo trwała twoja podróż według pomiarów wykonanych przez obserwatora na Ziemi (pomijamy wszelkie skutki przyspieszeń działające na ciebie podczas ruszania i hamowania statku kosmicznego).

Czytaj całość
Względność czasu – zadanie nr 1

17 grudnia 2011
pomiar odstępu czasu pomiędzy powstaniem a rozpadem spoczywającego mionu wykonywany przez dwóch różnych obserwatorów - rysunek schematyczny - względność czasu - zadanie nr 1

Jednym z testów dylatacji czasu wynikającego ze szczególnej teorii względności Einsteina są pomiary czasów życia cząstek przyspieszanych w akceleratorach do prędkości bliskich prędkości światła. Wiedząc, że czas życia spoczywającego mionu (jedna z cząstek elementarnych) wynosi 2,2 μs, oblicz o ile razy czas życia mionu ulegnie wydłużeniu jeżeli będzie on poruszał się z prędkością 0,995 c względem układu odniesienia związanym z nieruchomym obserwatorem.

Czytaj całość