Względność czasu

16 grudnia 2011
dwóch obserwatorów dokonujących pomiaru odstępu czasu między impulsami światła - rysunek schematyczny - względność czasu

Zgodnie ze szczególną teorią względności Einsteina przestrzeń i czas są ze sobą wzajemnie powiązane, co oznacza, że odstęp czasu pomiędzy zdarzeniami jest uzależniony od odległości dzielącej je w przestrzeni (i na odwrót). Zależność ta, pomiędzy czasem a przestrzenią, jest różna dla obserwatorów poruszających się względem siebie, co wykażemy w niniejszym artykule.

Czytaj całość


Skrócenie długości

16 grudnia 2011

Gdy chcesz dokonać pomiaru długości spoczywającego względem Ciebie ciała, możesz tego dokonać (bez większego pośpiechu) przy użyciu miarki lub odpowiednio długiej linijki, odczytując położenie końców mierzonego obiektu i następnie odejmując je od siebie. W przypadku, gdy obiekt, którego długość chcesz zmierzyć, porusza się z prędkością V  względem Ciebie, położenie jego końców musisz (spiesząc się!) odczytać jednocześnie, bo inaczej nie będzie to pomiar długości. Dla ciał poruszających się z prędkością bliską c  zachodzi zjawisko skrócenia długości, którego omówienie znajdziesz poniżej.

Czytaj całośćCzym się zajmuje teoria względności?

12 grudnia 2011
Albert Einstein - autor szczególnej i ogólnej teorii względności

Chyba żadna teoria naukowa opublikowana w ubiegłym stuleciu nie wzbudziła tylu kontrowersji i emocji w świecie naukowym co teoria względności stworzona przez Alberta Einsteina (1879 – 1955). Teoria ta, bazująca na dwóch prostych założeniach (zobacz: Postulaty szczególnej teorii względności Einsteina), zburzyła wszelkie istniejące wyobrażenia dotyczące względności, które do roku 1905, a więc roku opublikowania przez Einsteina swojej szczególnej teorii względności, były uznawane za prawidłowe i całkowicie słuszne ze zdrowym rozsądkiem.

Czytaj całość