Rzut ukośny

15 czerwca 2017
rzut ukośny ciała - rysunek schematyczny - rzut ukośny

Rzut ukośny to przykład ruchu ciała odbywającego się w dwóch wymiarach przestrzeni: w płaszczyźnie poziomej x  oraz w płaszczyźnie pionowej y. Jeżeli pominiemy opór powietrza, wówczas, jak się za chwilę przekonasz, ruch ciała w kierunku poziomym odbywa się ze stałą prędkością Vx  = V0x  (przyspieszenie w tym kierunku jest równe a  = 0 m/s2), z kolei ruch w kierunku pionowym – ze zmienną prędkością Vy  (ciało porusza się w pionie ze stałym przyspieszeniem ziemskim $\vec{g}$). Dla lepszego zobrazowania opisanej sytuacji stworzono poniższy rysunek:

Czytaj całość


Ruch jednostajnie przyspieszony

13 stycznia 2011

Gdy prędkość ciała ulega zmianie w czasie mówimy, że ciało to doznaje przyspieszenia. Gdybyśmy chcieli dowiedzieć się ile wynosi średnia wartość przyspieszenia asr  ciała poruszającego się wzdłuż pewnej osi (np. osi x ), skorzystalibyśmy wówczas z poniższego wzoru:

$$a_{sr} = \frac{\Delta \hspace{.03cm} V}{\Delta \hspace{.03cm} t} = \frac{V \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} V_0}{t \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} t_0}$$

gdzie:
V  – prędkość ciała w chwili t,
V0  – prędkość ciała w chwili t0.

Czytaj całośćEnergia i jej rodzaje

13 grudnia 2010

Energia to skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca stan, w jakim znajduje się dane ciało lub układ ciał. Bardzo często w oparciu o pojęcie energii definiujemy pracę wykonaną nad albo przez konkretne ciało.

Praca – definicja
Pracą nazywamy energię przekazaną, bądź odebraną danemu ciału wskutek działania na nie siłą o pewnej wartości.

Czytaj całość


Zasady dynamiki Newtona

12 grudnia 2010

Fundamentem mechaniki klasycznej są trzy prawa sformułowane przez sir Izaac’a Newtona (1642-1727) nazywane zasadami dynamiki Newtona. Znajomość tych praw pozwala na przewidywanie ruchu danego obiektu fizycznego (np. położenia samochodu w funkcji czasu) o ile tylko posiadamy informacje dotyczące warunków początkowych odbywającego się ruchu (np. czy ciało poruszało się z pewną prędkością, czy też spoczywało). Ze względu na tą własność (przewidywania pewnych wielkości fizycznych trwającego ruchu) mechanikę klasyczną określa się często mianem mechaniki deterministycznej.

Czytaj całość


Ruch i jego rodzaje

12 grudnia 2010

Ruch możemy najłatwiej zdefiniować jako proces fizyczny, podczas trwania którego zmianie ulega przestrzenne położenie ciała w funkcji czasu. Ruch jest więc procesem związanym z posiadaniem przez ciało pewnej niezerowej (V ≠ 0) prędkości. Opierając się na zależności położenia oraz prędkości danego ciała w funkcji czasu wyróżniamy następujące rodzaje ruchów:

Czytaj całość