Zasada zachowania ładunku

27 grudnia 2010

Podczas pocierania plastikowego pręta niewielkim kawałkiem futra, pręt uzyskuje pewien niezrównoważony ładunek ujemny (-). Jak wynika z pomiarów, ładunek dodatni (+) o takiej samej wartości bezwzględnej co ładunek ujemny, pojawia się na kawałku futra. Przypadek? Nie sądzę :) Okazuje się, że w punktach styczności pręta z futrem pewna ilość ładunku elektrycznego (elektronów) przenoszona jest pomiędzy tymi dwoma ciałami. Pręt zyskując elektrony, staje się naładowany ujemnie, a futro, tracąc elektrony, staje się naładowane dodatnio.

Czytaj całość


Prawo Coulomba

14 grudnia 2010

Prawo Coulomba to podstawowe prawo elektrostatyki, czyli działu fizyki zajmującego się zjawiskami związanymi z oddziaływaniami występującymi pomiędzy nieruchomymi (statycznymi) obiektami obdarzonymi ładunkiem elektrycznym. Na poniższym rysunku przedstawiono dwa ładunki punktowe naładowane albo dodatnio albo ujemnie, z zaznaczeniem sił (brązowe strzałki), jakimi te dwa ładunki oddziałują na siebie wzajemnie.

Czytaj całość


Ładunek elektryczny

01 grudnia 2010

Pewnie nie raz słyszałeś(-aś), że jakieś ciało jest naładowane elektrycznie. Z całą pewnością widziałeś(-aś) również błyskawice ‘schodzące’ z chmur na ziemię. A może przechodząc po suchym dywanie i dotknięciu metalowej klamki poczułeś(-aś) tzw. “kopnięcie” i zobaczyłeś(-aś) iskrę? Każde z wyżej wymienionych zjawisk związane jest bezpośrednio z ładunkiem elektrycznym zmagazynowanym w przedmiotach codziennego użytku oraz w otaczającym nas świecie.

Czytaj całość