Siła elektromotoryczna (SEM) i jej źródła

03 października 2011

Do zasilania urządzeń przenośnych takich jak telefony komórkowe, czy laptopy, używa się baterii, czyli źródła energii elektrycznej. Zadaniem baterii jest zapewnienie określonej różnicy potencjałów (napięcia) w obwodzie elektrycznym danego urządzenia, której konsekwencją jest stały przepływ ładunku elektrycznego (prądu) przez to urządzenie. Termin „stały przepływ ładunku elektrycznego” nie bez przyczyny został wytłuszczony – odzwierciedla on bardzo ważną cechę źródła siły elektromotorycznej, w skrócie źródła SEM, którego przykładem jest m.in. bateria.

Czytaj całość


Prawo Ohma

01 października 2011

Prawo Ohma to prawo sformułowane w 1827 roku przez niemieckiego fizyka Georga Simona Ohma (1789 – 1854), na podstawie przeprowadzonych przez niego eksperymentów oraz obserwacji. Treść tego prawa brzmi następująco:

Prawo Ohma
Natężenie prądu płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do różnicy potencjałów (napięcia) przyłożonej do przewodnika.

Czytaj całość
Pole elektryczne

02 lutego 2011

Gdy dwa ładunki dodatnie q1  i q2  umieścimy od siebie w pewnej odległości, to zgodnie z prawem Coulomba ładunki te będą na siebie oddziaływać odpychającymi siłami elektrostatycznymi. Ale skąd właściwie każdy z tych ładunków “wie”, że ma sąsiada, na którego może oddziaływać? Okazuje się, że każde naładowane ciało, a więc ciało posiadające niezrównoważony ładunek elektryczny, wytwarza w otaczającej go przestrzeni pewne pole nazywane polem elektrycznym.

Czytaj całość