Oscylator harmoniczny tłumiony – zadanie nr 2

12 czerwca 2012

Oscylator harmoniczny składający się z klocka o masie m  = 10 kg oraz sprężyny o stałej sprężystości k  = 50 N/m został wprawiony w drgania. Wiedząc, że stała tłumienia b  siły oporu działającej na ten oscylator wynosi 0,30 kg/s, wyznacz czas, po którym amplituda drgań zmaleje o połowę oraz liczbę pełnych drgań, jakie układ klocek – sprężyna wykona podczas tego czasu.

Czytaj całość