Siła w ruchu harmonicznym

05 czerwca 2012
zależność przemieszczenia oraz siły w ruchu harmonicznym - przykładowy wykres - siła w ruchu harmonicznym

Wprawienie dowolnego ciała w ruch wymaga przyłożenia siły o odpowiedniej wartości. Zgodnie z drugą zasadą dynamiki Newtona konsekwencją działania stałej siły na ciało o masie m  jest nadanie ciału stałego przyspieszenia a.  W przypadku ruchu harmonicznego wartość przyspieszenia a  nie jest stała, lecz, zgodnie z poniższym wzorem, ulega ciągłej zmianie w funkcji czasu:

$$a (t) = \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} \omega^2 \hspace{.05cm} x (t)$$

Zmienna wartość przyspieszenia oznacza, że siła F,  wywołująca ruch harmoniczny, jest siłą zmienną.

Czytaj całośćRuch harmoniczny – opis

01 czerwca 2012
porównanie dwóch ruchów harmonicznych różniących się wartościami amplitudy, okresu oraz początkowej fazy drgań - ruch harmoniczny - opis

Ruch harmoniczny to ruch okresowy, czyli ruch powtarzający się w regularnych odstępach czasu, w którym przemieszczenie x  ciała zmienia się w funkcji czasu t  w sposób sinusoidalny lub cosinusoidalny. Zależność przemieszczenia x (t )  ciała w ruchu harmonicznym opisuje poniższy wzór:

$$x (t) = A \hspace{.1cm} \textrm{cos} \left( \omega \hspace{.05cm} t + \varphi \right)$$

gdzie:
A  – amplituda drgań ciała,
ω  – częstość kołowa (kątowa) drgań,
φ  – początkowa faza drgań.

Wyrażenie $\left( \omega \hspace{.05cm} t + \varphi \right)$ nazywane jest fazą ruchu.

Czytaj całość