RSS
 

Energia reakcji - zadanie nr 2

19 Lut 2012

Cząstka α (jądro helu 4He) o energii kinetycznej 6,5 MeV zderza się ze spoczywającym jądrem 14N. W wyniku reakcji powstaje jądro 17O oraz proton. Oblicz energię kinetyczną jądra tlenu oraz energię reakcji Q wiedząc, że energia kinetyczna protonu jest równa 3,2 MeV. Masy cząstek biorących udział w reakcji są znane i wynoszą:

m(α) = 4,0026 a.j.m.
m(N) = 14,0067 a.j.m.
m(O) = 16,9991 a.j.m.
m(p) = 1,0073 a.j.m.

read more

 

Energia reakcji - zadanie nr 1

18 Lut 2012

Masy cząstek uczestniczących w reakcji

12C + 4He → 15N + p

wynoszą:
m(C) = 12,0107 a.j.m.
m(He) = 4,0026 a.j.m.
m(N) = 14,0067 a.j.m.
m(p) = 1,0073 a.j.m.

Oblicz energię reakcji Q.
read more

 

Energia w ujęciu mechaniki relatywistycznej - zadanie nr 4

16 Lut 2012

Podczas zderzenia cząstki promieniowania kosmicznego z pewną cząstką na wysokości H = 80 km nad poziomem morza powstał pion (jedna z cząstek elementarnych oznaczana grecką literą pi - π) o energii całkowitej równej 3 ∙ 104 MeV. Pion porusza się pionowo w kierunku powierzchni Ziemi. Na jakiej wysokości h nad poziomem morza względem obserwatora związanego z Ziemią nastąpił rozpad pionu, jeżeli czas życia pionu (zmierzony względem układu odniesienia pionu) wyniósł 50 ns? Energia spoczynkowa pionu jest równa 139,6 MeV.
read more

 

Energia w ujęciu mechaniki relatywistycznej – zadanie nr 3

16 Lut 2012

Ile musi wynosić pęd cząstki o masie m, aby jej energia całkowita była trzykrotnie większa od jej energii spoczynkowej?
read more

 

Energia w ujęciu mechaniki relatywistycznej - zadanie nr 2

12 Lut 2012

Oblicz pracę jaką trzeba wykonać, aby spoczywającemu elektronowi nadać prędkość a) 0,1 c, b) 0,95 c. Masa elektronu wynosi 9,1031 ∙ 10-31 kg.
read more

 

Energia w ujęciu mechaniki relatywistycznej - zadanie nr 1

12 Lut 2012

Oblicz energię całkowitą elektronu o energii 30 MeV. Masa elektronu wynosi 9,1031 ∙ 10-31 kg.
read more

 
Strona: 1 2 3 4
 

Polub mnie na Facebook'u!