RSS
 

Energia reakcji

17 Lut 2012

W artykule Energia w ujęciu mechaniki relatywistycznej przedstawiliśmy podstawowe wyrażenia opisujące energię całkowitą cząstki E, energię kinetyczną Ek oraz energię spoczynkową E0. Napisaliśmy, że zgodnie z teorią sformułowaną przez Alberta Einsteina energia spoczynkowa jest szczególnym rodzajem energii, którą posiada każde ciało obdarzone masą, niezależnie od tego czy spoczywa, czy porusza się z określoną prędkością. W tym artykule poświęcimy energii kinetycznej nieco więcej uwagi.
read more

 

Energia w ujęciu mechaniki relatywistycznej

12 Lut 2012

Albert Einstein w sformułowanej przez siebie w roku 1905 szczególnej teorii względności oprócz wykazania, że przestrzeń i czas są ze sobą wzajemnie powiązane, dowiódł także, że masę dowolnego obiektu należy traktować jako jedną z postaci energii. Oznacza to, że masa i energia (podobnie jak czas i przestrzeń) są ściśle ze sobą powiązane i nie mogą być rozpatrywane niezależnie od siebie.
read more

 

Pęd w ujęciu mechaniki relatywistycznej

07 Lut 2012

Zgodnie z mechaniką klasyczną wielkość fizyczna nazywana pędem jest wyrażona jako iloczyn masy i prędkości danego ciała. Jak pewnie pamiętasz z pojęciem pędu związana jest jedna z bardzo istotnych zasad w fizyce - zasada zachowania pędu - służąca do opisu wielu zjawisk fizycznych np. zderzeń pomiędzy kilkoma cząstkami. Wyobraźmy sobie, że dwaj obserwatorzy związani z różnymi układami odniesienia badają sprężyste zderzenie dwóch cząstek. W ujęciu fizyki nierelatywistycznej każdy z obserwatorów zarejestruje różne prędkości zderzających się cząstek, jednak każdy z nich stwierdzi, że zasada zachowania pędu będzie spełniona, ściślej: wartość pędu przed zderzeniem będzie taka sama jak po zderzeniu. A jak sytuacja ta przedstawia się w przypadku mechaniki relatywistycznej?
read more

 

Względność prędkości

02 Sty 2012

W artykule Transformacja Lorentza zdefiniowaliśmy wzajemne zależności zachodzące pomiędzy współrzędnymi czasoprzestrzennymi dla dwóch układów odniesienia, z których jeden poruszał się względem drugiego ze stałą prędkością V. Obecnie skorzystamy z tych zależności, aby dowiedzieć się jakie prędkości zmierzą dwaj obserwatorzy badający ruch tego samego obiektu względem dwóch różnych inercjalnych układów odniesienia.

względność prędkości - rysunek schematyczny

Układ W' porusza się ze stałą prędkością V względem układu W. Według obserwatora związanego z układem W badany obiekt porusza się z prędkością u. Zdaniem obserwatora w układzie W', obiekt porusza się z prędkością u'.

read more

 

Transformacja Lorentza

29 Gru 2011

W artykułach dotyczących względności czasu oraz skrócenia długości rozważaliśmy przypadek dwóch obserwatorów, z których jeden poruszał się względem drugiego ze stałą prędkością V. Z każdym z obserwatorów związany był własny układ odniesienia, względem którego dokonywano pomiarów zachodzących zdarzeń, których wyniki (w zależności od względnej prędkości pomiędzy obserwatorami) w mniejszym lub większym stopniu różniły się od siebie. Z tego artykułu dowiesz się jaka jest wzajemna zależność pomiędzy wynikami uzyskiwanymi przez dwóch obserwatorów.
read more

 

Współczynnik Lorentza

20 Gru 2011

Bardzo często przeglądając różne materiały dotyczące fizyki relatywistycznej możesz spotkać się z wyrażeniami, w których występuje mała grecka litera gamma - γ. Wielkość ta nazywana współczynnikiem Lorentza - nazwana tak na cześć holenderskiego fizyka H.A. Lorentza (1853 - 1928) - spełnia bardzo istotną rolę w fizyce - za chwilę przekonasz się jaką.
read more

 
Strona: 1 2
 

Polub mnie na Facebook'u!