RSS
 

Siła wyporu. Prawo Archimedesa

25 Kwi 2012

Wyobraźmy sobie, że ciało zanurzone w wodzie, przedstawione na poniższym rysunku, znajduje się w stanie równowagi statycznej tzn. ani nie opada na dno, ani nie wypływa na powierzchnię wody. Dzieje się tak dlatego, ponieważ siła ciężkości Fg działająca w dół na to ciało jest równoważona przez siłę Fw skierowaną ku górze, pochodzącą ze strony wody otaczającej to ciało od dołu.

równowaga sił - prawo Archimedesa
read more

 

Prawo Pascala. Prasa hydrauliczna

17 Kwi 2012

Ciśnienie to skalarna wielkość fizyczna, której jednostką w układzie SI, jak pewnie doskonale pamiętasz, jest paskal (ozn. Pa), nazwany tak na cześć francuskiego fizyka i matematyka Blaise Pascala (1623 - 1662). Pascal podczas swojej pracy naukowej wsławił się m.in. sformułowaniem w 1652 roku fundamentalnego prawa mechaniki płynów znanego powszechnie prawem Pascala, które mówi, że
read more

 

Płyny w spoczynku. Ciśnienie hydrostatyczne

26 Lut 2012

Badaniem płynów pozostających w stanie spoczynku zajmują się działy mechaniki płynów nazywane hydrostatyką oraz aerostatyką. Pierwszy z wymienionych działów dotyczy cieczy, drugi z nich - gazów. Najprostszym przykładem płynu znajdującego się w stanie spoczynku, który znasz z pewnością z własnego doświadczenia, jest woda wypełniająca częściowo lub całkowicie objętość szklanki lub innego naczynia. Być może wiesz również, że wraz ze wzrostem głębokości pod powierzchnią wody, wartość ciśnienia hydrostatycznego (ciśnienie wywierane przez pozostający w spoczynku płyn) wzrasta, z kolei w przypadku osiągania coraz to wyższych wysokości nad poziomem morza, np. podczas wspinaczki górskiej, wartość ciśnienia hydrostatycznego ulega stopniowemu zmniejszaniu. W artykule tym zajmiemy się wyprowadzeniem zależności pozwalającej obliczać wartość tego rodzaju ciśnienia jako funkcję głębokości pod powierzchnią wody lub wysokości nad poziomem morza.
read more

 

Ciśnienie płynów

24 Lut 2012

Aby wyznaczyć ciśnienie płynu w dowolnym jego punkcie możemy posłużyć się prostym przyrządem przeznaczonym do tego celu np. takim jak na poniższym rysunku. Głównym elementem tego przyrządu jest ruchomy tłok o powierzchni Δs opierający się na sprężynie, mogący poruszać się w kierunku pionowym (a więc wzdłuż cylindra stanowiącego jednocześnie obudowę tego przyrządu).
read more

 

Gęstość płynów

22 Lut 2012

Chcąc wyznaczyć gęstość ρ płynu w dowolnym jego punkcie, wydzielamy pewną porcję płynu o objętości ΔV w otoczeniu tego punktu i mierzymy masę Δm płynu zawartą w tej objętości. Gęstość płynu jest wówczas równa:
gęstość substancji niejednorodnych read more

 

Płyny - definicja

21 Lut 2012

Pod pojęciem płynu rozumiemy zarówno ciecze (np. woda w stanie ciekłym) oraz gazy (np. powietrze). Płyny w przeciwieństwie do ciał stałych nie posiadają struktury krystalicznej tzn. nie wykazują dalekozasięgowego (rozciągającego się na całej długości) i regularnego uporządkowania atomów. Konsekwencją tego faktu jest nieustanny, chaotyczny ruch atomów odbywający się we wszystkich trzech kierunkach przestrzennych, którego intensywność wzrasta wraz ze wzrostem temperatury.
read more

 
 

Polub mnie na Facebook'u!