RSS
 

Ruch jednostajnie przyspieszony

13 Sty 2011

Gdy prędkość ciała ulega zmianie mówimy, że ciało to doznaje przyspieszenia. Gdybyśmy chcieli dowiedzieć się ile wynosi średnia wartość przyspieszenia asr ciała poruszającego się wzdłuż pewnej osi (np. osi x), skorzystalibyśmy wówczas z poniższego wzoru:

przyspieszenie średnie - wzór ogólny - ruch jednostajnie przyspieszony
gdzie V to prędkość ciała w chwili t, z kolei V0 - prędkość ciała w chwili t0.
read more

 

Ruch jednostajny prostoliniowy

13 Sty 2011

Ruch jednostajny prostoliniowy to ruch, podczas trwania którego ciało porusza się ze stałą prędkością po linii prostej (słowo jednostajny oznacza bez zmian - w tym przypadku bez zmiany prędkości). Prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym zapisana w postaci wektorowej wyraża się poniższym wzorem:
read more

 

Energia i jej rodzaje

13 Gru 2010

Energia jest skalarną wielkością fizyczną charakteryzującą stan, w jakim znajduje się dane ciało, bądź też układ ciał. Często w oparciu o pojęcie energii definiujemy pracę wykonaną nad albo przez konkretne ciało: pracą nazywamy energię przekazaną, bądź odebraną danemu obiektowi wskutek działania na niego siłą o niezerowej wartości. Praca wyrażona jest poniższym wzorem:
read more

 

Zasady dynamiki Newtona

12 Gru 2010

Fundamentem mechaniki klasycznej są trzy prawa sformułowane przez sir Izaac'a Newtona (1642-1727) nazywane zasadami dynamiki Newtona. Znajomość tych praw pozwala na przewidywanie ruchu danego obiektu fizycznego (np. położenia samochodu w funkcji czasu), jeżeli tylko posiadamy informacje dotyczące warunków początkowych odbywającego się ruchu (np. czy ciało poruszało się z pewną prędkością, czy też spoczywało). Ze względu na tą własność (przewidywania pewnych wielkości fizycznych trwającego ruchu) mechanikę klasyczną określa się często mianem mechaniki deterministycznej.
read more

 

Ruch i jego rodzaje

12 Gru 2010

Ruch możemy najłatwiej zdefiniować jako proces fizyczny, podczas trwania którego zmianie ulega przestrzenne położenie danego obiektu w funkcji czasu. Ruch jest więc procesem związanym z posiadaniem przez ciało pewnej niezerowej (V≠0) prędkości. Opierając się na zależności położenia oraz prędkości danego obiektu w funkcji czasu wyróżniamy następujące rodzaje ruchów:
read more

 
 

Polub mnie na Facebook'u!