RSS
 

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - zadanie nr 3

26 Paz 2016

Praca wyjścia metalu A wynosi WA = 3 eV, a metalu B WB = 1,5 eV. Jaka będzie prędkość wybitego elektronu wskutek zjawiska fotoelektrycznego dla długości światła λ = 300 nm i λ = 600 nm.
read more

 

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - zadanie nr 2

13 Paz 2016

Elektrodę wykonaną z potasu oświetlono światłem niebieskim o długości fali λ = 400 nm. Czy w tym przypadku zachodzi efekt fotoelektryczny? Jeżeli tak, oblicz energię kinetyczną wybitych elektronów - energię podaj w eV i J. Praca wyjścia dla potasu W = 2,2 eV.
read more

 

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - zadanie nr 1

13 Paz 2016

Sprawdź czy foton o częstotliwości ν = 2 ⋅ 1015 Hz wywoła zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne w metalu, którego praca wyjścia W = 2,2 eV. Odpowiedź uzasadnij.
read more

 

Foton. Promieniowanie elektromagnetyczne - zadanie nr 4

04 Maj 2013

Fala elektromagnetyczna o częstotliwości ν = 6 ⋅ 1014 Hz przechodzi z powietrza (współczynnik załamania npow = 1) do szkła (współczynnik załamania nsz = 1,5). Oblicz częstotliwość i długość fali w szkle.
read more

 

Foton. Promieniowanie elektromagnetyczne - zadanie nr 3

04 Maj 2013

Oblicz pęd fotonu promieniowania elektromagnetycznego o długości fali λ = 550 nm. Z jaką prędkością V musiałby poruszać się proton, aby mieć ten sam pęd?
read more

 

Foton. Promieniowanie elektromagnetyczne - zadanie nr 2

04 Maj 2013

Oblicz energię fotonu o długości fali λ = 800 nm (bliska podczerwień). Wyraź ją w dżulach oraz elektronowoltach. Stała Plancka h = 6,6256 ∙ 10-34 J ∙ s.
read more

 
Strona: 1 2
 

Polub mnie na Facebook'u!