RSS
 

Praca wykonana przez prąd elektryczny - zadanie nr 4

04 Lis 2016

Na ciało poruszające się po poziomej drodze ze stałą prędkością V działa siła tarcia równa 46 N. Ciało jest ciągnięte przez silnik elektryczny, zasilany napięciem o wartości 230 V. Oblicz, z jaką prędkością V ciało to może się poruszać, jeżeli natężenie prądu płynącego przez silnik jest równe 0,1 A.
read more

 

Praca wykonana przez prąd elektryczny - zadanie nr 3

04 Lis 2016

Silnik elektryczny młynka do kawy o sprawności η = 80% wykonał w czasie t = 20 s pracę W = 1100 J. Wiedząc, że silnik zasilany jest napięciem U = 220 V, oblicz natężenie prądu I.
read more

 

Praca wykonana przez prąd elektryczny - zadanie nr 2

31 Paź 2016

Przez zmywarkę o mocy 2300 W dostosowaną do napięcia 230 V płynie prąd przez pół godziny jej pracy. Ile energii elektrycznej pobierze zmywarka w tym czasie? O ile wzrośnie koszt zużytej energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w związku z jednokrotnym wykorzystaniem zmywarki, jeżeli 1 kWh energii kosztuje 0,60 zł?
read more

 

Praca wykonana przez prąd elektryczny - zadanie nr 1

31 Paź 2016

Oblicz energię cieplną wydzieloną na oporniku o oporze 10 Ω w ciągu 10 minut, jeżeli natężenie prądu przepływającego przez ten opornik było równe 1,5 ⋅ 10-3 A.
read more

 

Potencjał elektryczny - zadanie nr 6

02 Lis 2012

Dwie kule przewodzące o promieniach R1 = 0,1 m i R2 = 0,05 m naładowano do potencjałów elektrycznych V1 = 20 V i V2 = 10V. Kule to połączono następnie cienkim przewodem o bardzo małej pojemności. Oblicz gęstość powierzchniową ładunku zgromadzonego na kulach.
read more

 

Potencjał elektryczny - zadanie nr 5

31 Paź 2012

Wyznacz potencjał kuli, jeżeli wiadomo, że w odległości L = 10 m od jej powierzchni potencjał pola elektrycznego wynosi 20 V. Promień kuli Rk = 10 cm.
read more

 
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11