RSS
 

Szeregowe i równoległe łączenie rezystorów

oporniki połączone równolegle - rysunek schematyczny - szeregowe i równoległe łączenie rezystorów
06 Paz 2011

Rezystory podobnie jak cewki i kondensatory mogą być połączone na dwa główne sposoby. Jednym z tych sposobów jest połączenie szeregowe, drugim - połączenie równoległe. Poniżej znajdziesz opis i wyprowadzenie wzorów pozwalających obliczyć opór zastępczy układu rezystorów połączonych szeregowo oraz równolegle.
read more

 

Prawa Kirchhoffa

schemat z oporem zastępczym - prawa Kirchhoffa
04 Paz 2011

Prawa Kirchhoffa, sformułowane przez niemieckiego fizyka Gustawa Kirchhoffa (1824 - 1887) w 1847 roku, stanowią narzędzie do analizowania zarówno prostych, jak i bardzo złożonych obwodów elektrycznych. Prawa te umożliwiają wyznaczanie wartości i kierunku prądów przepływających przez obwód elektryczny, a także i różnicy potencjałów (napięcia) pomiędzy wybraną parą punktów w obwodzie.
read more

 

Siła elektromotoryczna (SEM) i jej źródła

rzeczywiste źródło SEM - rysunek schematyczny
03 Paz 2011

Do zasilania urządzeń przenośnych takich jak telefony komórkowe, czy laptopy, używa się baterii, czyli źródła energii elektrycznej. Zadaniem baterii jest zapewnienie określonej różnicy potencjałów (napięcia) w obwodzie elektrycznym danego urządzenia, której konsekwencją jest stały przepływ ładunku elektrycznego (prądu) przez to urządzenie. Termin stały przepływ ładunku elektrycznego nie bez przyczyny został wytłuszczony - odzwierciedla on bardzo ważną cechę źródła siły elektromotorycznej, w skrócie: źródła SEM, którego przykładem jest m.in. bateria.
read more

 

Prawo Ohma

01 Paz 2011

Prawo Ohma to prawo sformułowane w roku 1827 przez niemieckiego fizyka Georga Simona Ohma (1789 - 1854), na podstawie przeprowadzonych przez niego eksperymentów oraz obserwacji. Treść tego prawa brzmi następująco:

Natężenie prądu płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do różnicy potencjałów (napięcia) przyłożonej do przewodnika.

read more

 

Lewitacja magnetyczna

09 Sty 2011

Poniższy film przedstawia eksperyment przeprowadzony przez Andre Geima, w którym żaba unosi się w zewnętrznym polu magnetycznym o indukcji 16 T wytworzonym przez prąd płynący w pionowym solenoidzie (cewka, w której uzwojenie nawinięte jest wzdłuż linii śrubowej) umieszczonym bezpośrednio pod nią.
read more

 

Prawo Coulomba

Prawo Coulomba - oddziaływania elektrostatyczne
14 Gru 2010

Prawo Coulomba to podstawowe prawo elektrostatyki, czyli działu fizyki zajmującego się zjawiskami związanymi z oddziaływaniami występującymi pomiędzy nieruchomymi (statycznymi) obiektami obdarzonymi ładunkiem elektrycznym. Na poniższym rysunku przedstawiono dwa ładunki punktowe naładowane albo dodatnio albo ujemnie, z zaznaczeniem sił (zielone strzałki), jakimi te dwa ładunki oddziaływują na siebie wzajemnie.
read more

 
 

Polub mnie na Facebook'u!