Prawa Kirchhoffa

04 października 2011
prosty obwód elektryczny - opór zastępczy - rysunek schematyczny - drugie prawo Kirchhoffa - prawa Kirchhoffa

Prawa Kirchhoffa, sformułowane przez niemieckiego fizyka Gustawa Kirchhoffa (1824-1887) w 1847 roku, stanowią narzędzie do analizowania zarówno prostych, jak i bardzo złożonych obwodów elektrycznych. Prawa te umożliwiają wyznaczanie wartości i kierunku prądów przepływających przez obwód elektryczny, a także i różnicy potencjałów (napięcia) pomiędzy wybraną parą punktów w obwodzie.

Czytaj całość


Siła elektromotoryczna (SEM) i jej źródła

03 października 2011

Do zasilania urządzeń przenośnych takich jak telefony komórkowe, czy laptopy, używa się baterii, czyli źródła energii elektrycznej. Zadaniem baterii jest zapewnienie określonej różnicy potencjałów (napięcia) w obwodzie elektrycznym danego urządzenia, której konsekwencją jest stały przepływ ładunku elektrycznego (prądu) przez to urządzenie. Termin „stały przepływ ładunku elektrycznego” nie bez przyczyny został wytłuszczony – odzwierciedla on bardzo ważną cechę źródła siły elektromotorycznej, w skrócie źródła SEM, którego przykładem jest m.in. bateria.

Czytaj całość


Prawo Ohma

01 października 2011

Prawo Ohma to prawo sformułowane w 1827 roku przez niemieckiego fizyka Georga Simona Ohma (1789 – 1854), na podstawie przeprowadzonych przez niego eksperymentów oraz obserwacji. Treść tego prawa brzmi następująco:

Prawo Ohma
Natężenie prądu płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do różnicy potencjałów (napięcia) przyłożonej do przewodnika.

Czytaj całośćPrawo Coulomba

14 grudnia 2010

Prawo Coulomba to podstawowe prawo elektrostatyki, czyli działu fizyki zajmującego się zjawiskami związanymi z oddziaływaniami występującymi pomiędzy nieruchomymi (statycznymi) obiektami obdarzonymi ładunkiem elektrycznym. Na poniższym rysunku przedstawiono dwa ładunki punktowe naładowane albo dodatnio albo ujemnie, z zaznaczeniem sił (zielone strzałki), jakimi te dwa ładunki oddziałują na siebie wzajemnie.

Czytaj całość