RSS
 

Oscylator harmoniczny tłumiony

12 Cze 2012

Oscylator harmoniczny, którego drgania, a dokładniej amplituda drgań, ulegają osłabieniu na skutek działania sił zewnętrznych (np. sił oporu) nazywamy oscylatorem harmonicznym tłumionym. Drgania wykonywane przez taki oscylator nazywane są dlatego drganiami tłumionymi. Prostym przykładem takiego oscylatora jest układ przedstawiony na poniższym rysunku, składający się ze sprężyny o stałej sprężystości k oraz ciężarka o masie m zanurzonego w cieczy.
read more

 

Wahadło matematyczne i fizyczne

10 Cze 2012

Wahadło matematyczne oraz wahadło fizyczne to przykłady oscylatora harmonicznego, którego drgania zachodzą w płaszczyźnie pionowej, pod wpływem siły grawitacji. Na początku zajmiemy się omówieniem wahadła matematycznego tj. wahadła mającego postać ciała o masie m zawieszonego na jednym z końców nierozciągliwej linki o znikomej masie i o długości L, której drugi koniec zamocowany jest w stałym punkcie. Przykładem takiego wahadła jest układ ciężarek - linka przedstawiony na poniższym rysunku, wykonujący drgania w płaszczyźnie pionowej w kierunku z lewa na prawą.
read more

 

Wahadło torsyjne

09 Cze 2012

Wahadło torsyjne, nazywane również wahadłem skrętnym, to przykład oscylatora harmonicznego, w którym sprężystość układu związana jest ze zmianą przemieszczenia kątowego φ (skręcenia) jednego z końców cienkiego drutu, którego drugi, nieruchomy koniec zamocowany jest w stałym punkcie. Na poniższym rysunku przedstawiono przykład takiego wahadła, w którym przemieszczeniu kątowemu φ ulega pręt o masie m zawieszony w środku na drucie o długości L.
read more

 

Energia w ruchu harmonicznym

07 Cze 2012

Gdy przemieszczenie układu składającego się z klocka o masie m i sprężyny o stałej sprężystości k (zobacz rysunek), drgającego ruchem harmonicznym jest liniowo proporcjonalne ze znakiem minus do siły, która ten ruch wywołała, wówczas układ taki nazywamy liniowym oscylatorem harmonicznym. Zależność F(t) dla takiego układu przedstawiono w artykule Siła w ruchu harmonicznym. W tym artykule zajmiemy się opisem energii mechanicznej w ruchu harmonicznym. Przekonasz się, że energia mechaniczna liniowego oscylatora harmonicznego zmienia się z energii kinetycznej w energię potencjalną i odwrotnie, przy czym suma tych dwóch energii przez cały czas trwania ruchu pozostaje stała (zakładamy brak jakichkolwiek sił tarcia działających na układ).
read more

 

Siła w ruchu harmonicznym

05 Cze 2012

Wprawienie dowolnego ciała w ruch wymaga przyłożenia siły o odpowiedniej wartości. Zgodnie z drugą zasadą dynamiki Newtona konsekwencją działania stałej siły na ciało o masie m jest nadanie ciału stałego przyspieszenia o wartości a. W przypadku ruchu harmonicznego wartość przyspieszenia a nie jest stała, lecz, zgodnie z poniższym wzorem, ulega ciągłej zmianie w funkcji czasu

zależność przyspieszenia od czasu w ruchu harmonicznym - siła w ruchu harmonicznym
w związku z czym siła F, wywołująca ruch harmoniczny, musi być siłą zmienną.
read more

 

Prędkość i przyspieszenie w ruchu harmonicznym

03 Cze 2012

Znając zależność przemieszczenia x(t) ciała poruszającego się ruchem harmonicznym, możemy z łatwością obliczyć jego prędkość V(t). Różniczkując wyrażenie na x(t):

prędkość w ruchu harmonicznym - prędkość i przyspieszenie w ruchu harmonicznym
otrzymamy:
read more

 
Strona: 1 2
 

Polub mnie na Facebook'u!